En
  صفحه 1

  در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

 • پیش دستی

  پیش دستی

  مشخصات : مخصوص سرو مواد غذایی

 • کاسه 300 پایه داررنگی

  کاسه 300 پایه داررنگی

  مشخصات : مخصوص بسته بندی مواد غذایی

 • درب لیوان کاغذی350

  درب لیوان کاغذی350

  مشخصات : مخصوص لیوان کاغذی

 • کاسه250ترمه

  کاسه250ترمه

  مشخصات : مخصوص سرو وبسته بندی بستنی

 • لیوان 350 دوجداره قهوه

  لیوان 350 دوجداره قهوه

  مشخصات : مخصوص نوشیدنی های سرد و گرم

 • ظرف آلومینیومی تک پرسی

  ظرف آلومینیومی تک پرسی

  مشخصات : مخصوص سرو غذا (بسته بندی در کارتن پلاست)

 • بشقاب گرد

  بشقاب گرد

  مشخصات : مخصوص سرو مواد غذایی

 • کاسه 300 پایه دار

  کاسه 300 پایه دار

  مشخصات : مخصوص بسته بندی مواد غذایی

 • درب لیوان کاغذی220

  درب لیوان کاغذی220

  مشخصات : مخصوص لیوان کاغذی

 • کاسه250راه راه سبز

  کاسه250راه راه سبز

  مشخصات : مخصوص سرو وبسته بندی بستنی

 • لیوان 350 دوجداره اسپرسو

  لیوان 350 دوجداره اسپرسو

  مشخصات : مخصوص نوشیدنی های سرد و گرم

 • ظرف آلومینیومی دو پرسی

  ظرف آلومینیومی دو پرسی

  مشخصات : مخصوص سرو غذا (بسته بندی در کارتن پلاست)

 • هفت خانه

  هفت خانه

  مشخصات : مخصوص سرو مواد غذایی

 • درب چهارگوش لیتری

  درب چهارگوش لیتری

  مشخصات : مخصوص ظروف چهارگوش لیتری

 • کاسه250خالداررنگی

  کاسه250خالداررنگی

  مشخصات : مخصوص سرو وبسته بندی بستنی

 • لیوان 350 دوجداره نسکافه

  لیوان 350 دوجداره نسکافه

  مشخصات : مخصوص نوشیدنی های سرد و گرم

 • بشقاب 8گوش 1خانه کوتاه

  بشقاب 8گوش 1خانه کوتاه

  مشخصات : مخصوص سرو مواد غذایی

 • درب بستنی 3کیلویی

  درب بستنی 3کیلویی

  مشخصات : مخصوص ظرف بستنی 3کیلویی

 • کاسه250 مثلثی

  کاسه250 مثلثی

  مشخصات : مخصوص سرو وبسته بندی بستنی

 • لیوان 220 دوجداره قهوه

  لیوان 220 دوجداره قهوه

  مشخصات : مخصوص نوشیدنی های سرد و گرم

 • بشقاب 8گوش 1خانه بلند

  بشقاب 8گوش 1خانه بلند

  مشخصات : مخصوص سرو مواد غذایی

 • درب کاسه پایه دار

  درب کاسه پایه دار

  مشخصات : مخصوص کاسه پایه دار

 • کاسه250طوسی

  کاسه250طوسی

  مشخصات : مخصوص سرو وبسته بندی بستنی

 • لیوان 220 دوجداره اسپرسو

  لیوان 220 دوجداره اسپرسو

  مشخصات : مخصوص نوشیدنی های سرد و گرم

 • بشقاب 8گوش 3خانه بلند

  بشقاب 8گوش 3خانه بلند

  مشخصات : مخصوص سرو مواد غذایی

 • درب 500 جدید

  درب 500 جدید

  مشخصات : مخصوص ظرف فنجانی

 • کاسه350 خالداررنگی

  کاسه350 خالداررنگی

  مشخصات : مخصوص سرو وبسته بندی نوشیدنی های گرم

 • لیوان 220 دوجداره نسکافه

  لیوان 220 دوجداره نسکافه

  مشخصات : مخصوص نوشیدنی های سرد و گرم

 • ظرف 600

  ظرف 600

  مشخصات : مخصوص سرو مواد غذایی

 • لیوان 480 موهیتو

  لیوان 480 موهیتو

  مشخصات : مخصوص نوشیدنی های سرد

 • در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی